1. Algemeen
 • QUIZ! Op Sterksel is een spel voor teams waarbij diverse vragen en opdrachten worden uitgevoerd
 • De organisatie is in handen van “QUIZ! Op Sterksel” en valt onder de stichting “Leuk! Op Sterksel”
 • Alle deelnemers aan QUIZ! Op Sterksel verplichten zich tot het opvolgen van de instructies of aanwijzingen die gegeven worden door de organisatie om de quiz veilig en ordelijk te laten verlopen.
 • Iedere deelnemer aan QUIZ! Op Sterksel dient zich te houden aan de bestaande wet en regelgeving.
 • Elk team ontvangt bij inschrijving voor QUIZ! Op Sterksel dit reglement (via de website). De inschrijving is pas volledig als de teamcaptain namens het hele team akkoord gaat met dit reglement en de bijbehorende voorwaarden.
2 Inschrijven
 • Inschrijven is alleen mogelijk via een volledig ingevuld inschrijfformulier op onze website www.quizopsterksel.nl
 • Het inschrijfgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en dient voor aanvang van QUIZ! Op Sterksel te zijn voldaan op rekening nummer NL84RABO0179173839 t.n.v. Stichting Leuk op Sterksel.
 • De inschrijving is definitief als de organisatie van QUIZ! Op Sterksel het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
 • Je kunt inschrijven tot een week voor de quizdatum
 • Bij inschrijving dient een team een ludieke team naam te vermelden.
 • Restitutie van inschrijfgeld is helaas niet mogelijk vanwege vooraf gemaakte kosten.
 • Om mee te kunnen doen moet je het reglement, de privacypagina en het fotoprotocol doorlezen en accepteren d.m.v. het betreffende vakje aan te vinken op de inschrijfpagina.
3 Teams
 • QUIZ! Op Sterksel adviseert om groepsgrootte van 10 personen. Hierop hebben we het aantal vragen en de moeilijkheid van de vragen afgestemd.
 • Ieder team wijst een teamcaptain aan die hoofdzakelijk per e-mail communiceert met de organisatie.
 • De teamcaptain is minimaal 18 jaar oud.
 • De werkplek van het team tijdens de quizavond bevindt zich op één adres in Sterksel. Alle teamleden nemen vanuit deze locatie deel aan QUIZ! Op Sterksel.
 • Elk team geeft, voorafgaand aan de quizavond, door op welke plek zij tijdens de quizavond te vinden zijn.
4 Voor de Quiz begint
 • De teamcaptain ontvangt geruime tijd voor de quizavond een informatiebrief.
 • Op de quizavond ontvangt de teamcaptain op een vooraf gecommuniceerde plaats en tijd de quizmap.
 • In de quizmap staan de officiële reglementen van QUIZ! Op Sterksel en de bijbehorende vragen en opdrachten die de teams dienen uit te voeren.
 • Teams worden geacht de quizmap goed door te nemen en zich van de reglementen op de hoogte te stellen
 • Men is niet verplicht om opdrachten uit te voeren. Men kan immers besluiten om opdrachten niet of gedeeltelijk uit te voeren.
5 De Quiz
 • In de quizmap staan diverse vragen en opdrachten met verschillende moeilijkheidsgraad
 • Diverse opdrachten bevinden zich op locaties in of om Sterksel.
 • De locaties moet lopend of op een niet gemotoriseerd voertuig worden bezocht (met uitzondering van elektrische fiets).
 • Alle antwoorden dienen duidelijk leesbaar in begrijpelijke (zoveel mogelijk Nederlandse) taal en op de juiste plaats op het antwoordblad van het quizboek worden genoteerd met een blauwe of zwarte pen.
 • Alleen de teamcaptain communiceert met QUIZ! Op Sterksel.
6 Einde Quiz
 • Op een door QUIZ! Op Sterksel vastgestelde tijd eindigt de quiz.
 • De quizmap dient op deze tijd ingeleverd te zijn bij QUIZ! Op Sterksel.
 • De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd.
 • Quizmappen die na deze tijd worden ingeleverd, dingen niet meer mee naar een prijs.
7 Uitslag en prijzen
 • De quizmappen worden de dagen na de dorpsquiz beoordeeld.
 • Antwoorden en puntentelling zijn vooraf door QUIZ! Op Sterksel vastgesteld.
 • Alleen teams die hun map tijdig en correct hebben ingeleverd volgens de instructies in de quizmap dingen mee naar de prijzen.
 • Alle teams worden gerangschikt naar het totaal aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten is winnaar van QUIZ! Op Sterksel.
 • De uitslag van QUIZ! Op Sterksel wordt bekend gemaakt op de feestavond op zaterdag, één week na de dorpsquiz.
 • De uitslag van QUIZ! Op Sterksel is bindend en staat niet ter discussie.
 • Prijzen worden op de feestavond van QUIZ! Op Sterksel uitgereikt.
8 Goed om te weten
 • Zowel “QUIZ! Op Sterksel” als stichting “Leuk! Op Sterksel” kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van deelname aan QUIZ! Op Sterksel.
 • Deelname aan QUIZ! Op Sterksel is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waar dit reglement niet aan voldoet is QUIZ! Op Sterksel gerechtigd een bindende uitspraak te doen.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving kunnen per direct uitgesloten worden van deelname.

 

Versie 2024